H.Geest - 2 Korintiërs 3:17

€ 1,50

Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. 2 Korintiërs 3:17

Kaart + Envelop